دوره آموزش بازرگانی

این دوره ها مناسب برای افرادی است که مراودات بازرگانی و تجاری دارند و در مشاغل بین المللی مشغول به فعالیت هستند. همچنین تمامی علاقه مندان به این حوزه و افرادی که در شرف ورود به بازار های جهانی هستند میتوانند در این دوره شرکت نمایند. بدیهی ست برای حضور موفق و موثر باید آشنایی کامل با اصطلاحات و مکالمات بازرگانی را در راس امور قرار دهند. در این دوره ها، زبان عمومی بر پایه نیازهای بازرگانی و تجاری آموزش داده می شود و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر و یا در صورت بودن در سطح مورد نظر به مواردی نظیر ساختارها و لغات و اصطلاحات مربوط به حوزه بازرگانی پرداخته می شود . لازم به ذکر است این دوره ها برای هر دو هدف مکالمات بازرگانی و مکاتبات بازرگانی مورد نیاز و شرکت در این کلاس ها برای افرادی که مشتاق به برگزاری جلسات بازرگانی با شرکت های خارجی هستند ضروری است.